2003

In 2003 ontstond het contact met de familie James in Youhana Abad Lahore in Pakistan.

Deze familie kent de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking. Door hun beroepsmatige werkzaamheden in het onderwijs en de medische sector, kennen zij de noden als geen ander.

Kinderen uit grote gezinnen en weeskinderen hebben geen enkele kans op onderwijs. De dichtsbijzijnde reguliere school is te ver en veel te duur.

Ook de werkgelegenheid in afgelegen dorpen is vrijwel nihil. Alleen in een verre grote stad is werk te vinden en daarvoor ontbreekt opleiding en geld.

De meeste ouders hebben in het  verleden geen enkele scholing genoten, vooral de vrouwen.

Mensen die een stuk grond bezitten, telen groenten en brengen dit naar de markt om enigszins in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

De hygiëne laat veel te wensen over. Tijdens de moessonregens zijn de slechte wegen open riolen. TBC, polio, malaria en hepatitis komen hierdoor veelvuldig voor.

2005

Om hier verandering in te brengen startte in 2005 de stichting Lovely Light. In 2006 is er in Youhana Abad Lahore, Pakistan een multifunctioneel gebouwtje gerealiseerd: het "Lovely Light Center". Dhr Asif James, medicus, is de Leider van het project aldaar.

In dit centrum wordt momenteel aan 144 kinderen primair onderwijs gegeven  door 7 vrouwelijke leerkrachten en is 1 verpleegkundige aanwezig om dit te realiseren. Het medisch gedeelte van dit project is op 01-02-2011 geopend.

Om dit kleinschalige project te continueren en mogelijk verder uit te breiden is veel geld nodig. Door het analfabetisme blijft de armoede in Youhana Abad groot. En is het helaas geen optie voor de allerarmste zich zelf financieel te bedruipen.