2003

In 2003 ontstond het contact met de familie James in Youhana Abad Lahore in Pakistan.

Deze familie kent de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking. Door hun beroepsmatige werkzaamheden in het onderwijs en de medische sector, kennen zij de noden als geen ander.

Kinderen uit grote gezinnen en weeskinderen hebben geen enkele kans op onderwijs. De dichtsbijzijnde reguliere school is te ver en veel te duur.

Ook de werkgelegenheid in afgelegen dorpen is vrijwel nihil. Alleen in een verre grote stad is werk te vinden en daarvoor ontbreekt opleiding en geld.

De meeste ouders hebben in het  verleden geen enkele scholing genoten, vooral de vrouwen.

Mensen die een stuk grond bezitten, telen groenten en brengen dit naar de markt om enigszins in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

De hygiëne laat veel te wensen over. Tijdens de moessonregens zijn de slechte wegen open riolen. TBC, polio, malaria en hepatitis komen hierdoor veelvuldig voor.